Wagnshuset

Byggnadsår 1825. Byggnaden finns med på 1806 års karta men fick vid ombyggnaden 1825 fyra välvda portar samt utsmyckades med tandlist vid takfoten. Byggnaden benämns där som ett Wagnshus.
Vagnarna blev efter drygt hundra år dock utbytta mot bilar och på 1940-talet öppnades tillfälligt också en stor port på gaveln för de mindre bussar som då trafikerade sträckan Hufvudsta –  Stockholm.
Huset har inte haft någon interiör att bevara. En omfattande sanering och ombyggnad påbörjades i slutet av 1970-talet. Fönster och takkupor tillkom och vid takrenoveringen kunde konstateras att Wibom vid 1825 års ombyggnad återanvänt takbjälkarna från den av Plomgren tidigare uppförda trälängan på samma plats. På insidan har Wagnshuset fått en ny tidstypisk inredning hämtad från rivningar i Stockholm. Vid återanvändandet av gamla dörrar och kakelugnar kunde här skapas en fin och rogivande atmosfär.
I Wagnshuset invigdes 1980 en toppmodern tandläkarpraktik, en verksamhet som huset kom att ha i nästan 30 år.
Idag rymmer huset kontor.


Hyresgäster
Vicetech
SEC Sverige