Bageriet

Byggnadsåret är 1825. Redan 1806 års kartor visar att det här på platsen fanns en byggnad. Wibom fortsätter 1825 med ett större ombyggnadsprojekt samt expansion av ekonomibyggnaderna i Längan. Det står angivet att ett stenhus med tandlist, då i markplan, skulle inrymma bagarstuga och slöjdstuga samt via brant trappa upp, sex boningsrum med lika många eldstäder. Från bageriets verksamhet finns idag den stora ugnen bevarad. Perioden mellan 1930 och 1960 fanns i bottenplanet en mindre speceriaffär. Rumsindelningen liksom trappan är bevarade. Huset hade en mycket enkel interiör och 1984 genomfördes en omfattande renovering. Vindsplanet får fönsterkupor åt båda håll och Bageriet tjänar idag som kontor.


 


Hyresgäster
Sensum