Hyresgäster

Det finns för närvarande 17 kontorslokaler med ytor från 50 till 900 kvm och tillsammans arbetar här ca 100 personer i Gårdens kontorslokaler. 
Inom fastigheternas markområden finns pågående bygglovsärenden, se vidare under Byggnader - Planerade projekt

Med teckningen eller med listan till vänster visas de hyresgäster med företagsnamn som hyr på Hufvudsta Gård.