Statarhuset

Byggnadsår 1818. Huset ligger vackert och högt placerat på ett stenbelagt källarvalv. Källaren finns med redan på en äldre karta från 1808. Statbyggnaden är ett knuttimrat hus med putsad fasad. Huset benämndes som ”byggning för stat folck” och rymde förstuga och fyra rum och kök fördelade på två låga våningsplan. Ursprungligen fanns åtta eldstäder och byggnaden var då tänkt att rymma fyra familjer.

1974 skedde en exteriör upprustning och byggnaden återfick samtidigt sin tidigare klockstapel. Interiört installerades vatten och avlopp samt ett modernare system för uppvärmning. Rumsstruktur och takhöjder är intakta och huset är idag bostad för en familj.