Badhuset

Badhuset från tidigt 1900-tal var ursprungligen försett med en lika stor utbyggnad över vattnet, se fotografi från 1966, ur vilken en ”badkorg” kunde sänkas ner för ett ”tryggat” dopp i Ulvsundasjön. Genom en öppning i korgen kunde de badande pröva sina simkunskaper på större vatten. Badhuset fyllde sitt ändamål fram till 1940-talet. Byggnaden är idag hårt utsatt och finns med i planen för renovering till ursprungligt skick.