Lusthuset

Byggnadsår 1996. Bygglov erhölls för ett lusthus på den plats, där det under 1930-50 talen tidigare låg en berså. Det blev en fri kopiering av Ebba Brahes lusthus från 1636 på Bockhammar. En gammal rokokoportal sparad från rivning på Södermalm liksom fönsterbågar från rivning kring nuvarande platsen för Sergels torg utgjorde husets första inspirerande material.
Äldre byggteknik har använts och gammalt sparat material blandats med nytt. Det karnissvängda yttertaket är klätt med nytillverkade takspån medan golv och innertak är hämtade från 1801 års Trädgårdsmästareboställe, vilket låg i närheten av nuvarande platsen för ”Gamla Slottet” men som revs 1960.
Charmen med Lusthuset beror mycket på att äldre bevarat material tillvaratagits och kunnat återanvändas.