Bränneriet

Byggnadsår 1819. Wibom bygger ett tvåvåningshus i sten längst ner vid Ulvsundasjöns strand, vilket senare skulle komma att ansluta till Längan.

Mellan 1837 och 1862 hyrde far och son Claes Axel och Axel David Schmiedte byggnaden i vilken man drev ett bränneri. På en originalmålning från tiden syns en rejäl byggnad intill huset. Schmiedte arrenderade intilliggande mark av Wibom och uppförde där på egen bekostnad ugnar och behållare med kapacitet om ca 26 000 liter åt gången. På 1840-talet tillkom en kaj och brygga samt ytterligare två magasin. Exempelvis producerades här under en fyramånadersperiod 360 000 liter sprit.

Kring 1870 fick den tidigare verksamheten i stället ge plats för flertalet bostäder. Under 1890-talet inrymdes i bottenplanet även en liten söndagsskola med små bänkrader och en orgel. Alla tillbyggnader kring Bränneriet är sedan länge borta. Denna kvarvarande byggnad saknar nästa helt kulturhistorisk interiör. Under 1974-75 genomfördes en modernisering och vindsvåningen höjdes och fick fönsterkupor. Huset inrymmer idag flera kontor.


Hyresgäster
Rörvikshus
Fruit Distribution
Winpos Sweden
My First Home Bygg
Hufvudsta Gård
Puts & Tegel