Vedboden

Byggnadsår 1825. En charmfull byggnad med sin tidstypiska tandlist vid takfoten. Ändamålet för byggnaden var vedbod och iskällare. Vedboden med fasad och tak är ovan mark medan Iskällaren är helt belägen under mark och omgiven av fyra till sex meter tjocka stenmurar.

Vedboden rymde stenkol ”koks” för AGA-spisar och ugnar samt tjänade som en mindre mellanstation för att förse 45-50 kakelugnar och eldstäder med ved. Den större vedbacken var belägen vid platsen för nuvarande ”Huvudstabadet”.

Vedboden var fram till år 2011 i helt orört skick så när som på att taket under 1940-talet belagts med enkupigt rött lertegel.

Huset har genomgått en fullständig renovering och väntar på rätt fasadkulör. Vedboden används idag som kontor.


Hyresgäster
Independent Hotel Group