Sjögaraget

Byggnadsår 1934. Den enkla byggnaden uppfördes för ändamålet att parkera och skydda fyra mindre Scania-Vabisbussar. Wibom hade redan på 1920-talet en ”service transport” mot staden för boende på Hufvudsta men startade under 1934 ett bussbolag som reguljärt trafikerade linjen Hufvudsta – Karlberg – Stockholm. En enkel resa kostade då 25 öre. Bussbolaget upphörde någon gång på sent 1940-tal men byggnaden finns kvar och har sedan dess används för olika mindre rörelser som kontor, lager och tillverkning. Byggnaden var kraftigt eftersatt fram till 2014. Sjögaraget var först tänkt att rivas och ge plats för återuppförande av en tidigare riven byggnad på Hufvudsta Gård – Konsulatet. 2014 beslöts dock att Sjögaraget skulle bli kvar. Efter en omfattande renovering har Sjögaraget återfått sitt ursprungliga utseende och byggnadsstil.

Bilder:
Sjögaraget före och efter renovering.
Bussbiljetter samt bussar som trafikerade linjen.

 


Hyresgäster
Xella Sverige