Välkommen till Hufvudsta Gård

Gården är belägen vid Ulvsundasjön i Solna.
Hufvudsta Gård har en väl dokumenterad och bitvis mycket spännande historia.
I takt med att Storstockholm vuxit och företagandet och boendet i Solna utvecklats har Gården kommit att hamna mer i centrum för mångas intresse.
Hemsidan hoppas kunna ge besökare intressant information och kanske svar på frågor.