Alla byggnader på Hufvudsta Gård har sin egen historia och har olika årtal för uppförandet. Byggnadernas namn associerar till äldre användningsområden. Bageriet t.ex var således tidigare ett bageri och eftersom det saknas gatuadresser och nummer i området har byggnadens namn även blivit dess postadress.