Renovering

Gamla hus behöver ständigt underhåll med renovering och restaurering. De äldsta ännu kvarvarande husen är från 1750 samt från tiden 1820 – 1840. Under generationer har naturligtvis mycket förändrats. Flera hus har försvunnit. Gårdens förvaltning är ständigt engagerad i att återställa, främst exteriört med tidsenliga material och färger på fasader och tak. Att återställa till ursprungligt skick och samtidigt möta ett modernt nyttjande tar lång tid, kräver varsam hantering samt ett passionerat intresse. Några byggnader är nästintill helt återställda på insidan medan andra är en kombination av gammalt och modernt.