Gårdens Byggnader

Teckningen av Hufvudsta Gård ritades av John Beweholt 1976. Vartefter nya byggnader tillkommit har teckningen uppdaterats.
Välj med markören en byggnad på bilden eller välj byggnadens namn direkt i listan. Här finns bilder samt att läsa om byggnadernas ålder och vad de har haft och har för användningsområde.