Iskällaren

Byggnadsår 1825. Iskällaren är helt belägen under mark och omgiven av fyra till sex meter tjocka stenmurar.

Iskällaren var tillbörjan avsätt som lagringsplats för stora isblock, vilka vintertid sågades ur Ulvsundasjöns is. Isblocken varvades med spån som isolering, vilket gav Gårdens hus is året runt. Denna hantering fortsatte senare under tidigt 1900-tal i större skala utomhus. Isblocken staplades i stora höga isstackar, vilka var belägna och täckte stora delar av den mark som idag är Huvudstabadet. Isblock levererades till åtskilliga isskåp i Stockholm för att kyla matvaror året runt.

Hanteringen med is upphörde kring år 1935 då de mer moderna kylskåpen med kompressor tog vid. Bilden och filmen är från isupptagning på Ulvsundasjön 1912.

Iskällaren var fram till år 2011 i helt orört skick och har därefter genomgått en fullständig renovering. Iskällaren används idag som källarlokal.