Orangeriet

Byggnadsår 2004. Hufvudsta Gård hade under senare delen av 1750-talet pampiga parkanläggningar, vilka tydligt finns avbildade på Gabriel Bodings karta över Hufwudsta från 1754. Ett fåtal träd finns faktiskt kvar än idag. I barockträdgården syns också ett orangeri.
Vid tillfället för det att bygglov erhölls för ett uthus framför Södra Flygeln återuppstod ett hus med benämning Orangeriet. Två par överblivna fönsterluckor samt två runda vindsfönster, allt härrörande från den nuvarande huvudbyggnaden, fick utgöra ett första material. Portar, golv samt innertak kommer från rivningshus med liknande ålder. Huset används idag som ett orangeri, där känsliga växter får övervintra.