Dasslängan

Den lilla byggnaden gick under namnet Sjumila-dasset och innehöll sju torrklosetter och var att nyttja av Gårdens folk. Byggnaden förnyades allt eftersom och det är därför svårt att bestämma något speciellt byggnadsår. Dasslängan används nu som enklare förrådsutrymme.