Iskällaren

Byggnadsår 1825. Iskällaren är helt belägen under mark och omgiven av fyra till sex meter tjocka stenmurar.

Iskällaren var tillbörjan avsätt som lagringsplats för stora isblock, vilka vintertid sågades ur Ulvsundasjöns is. Isblocken varvades med spån som isolering, vilket gav Gårdens hus is året runt. Denna hantering fortsatte senare under tidigt 1900-tal i större skala utomhus. Isblocken staplades i stora höga isstackar, vilka var belägna och täckte stora delar av den mark som idag är Huvudstabadet. Isblock levererades till åtskilliga isskåp i Stockholm för att kyla matvaror året runt.

I början av 1930-talet drog det ihop sig till ett formligt "iskrig", då konstisfabrikanterna försökte få myndigheterna att följa Tyskland och Danmarks exempel och helt förbjuda försäljningen av naturis. Ingen av kombattanterna gick segrande ur striden. Vinnare blev istället Electrolux, som på basis av Baltzar von Platens absorptionskylskåp, patenterat 1922, blev en av världens ledande kylskåpsfabrikanter. Hanteringen med is på Hufvudsta upphörde kring år 1935 då de mer moderna kylskåpen med kompressor tog vid. Bilden och filmen är från isupptagning på Ulvsundasjön 1912.

Iskällaren var fram till år 2011 i helt orört skick och har därefter genomgått en fullständig renovering. Iskällaren används idag som källarlokal.