Lidret

Byggnadsår 1825. Detta är ytterligare ett hus från 1806 års karta med ursprung från familjen Horn. Wibom rustade byggnaden under 1825 då den även får sin för tiden typiska tandlist. Byggnaden betecknades därefter som ett stenhus i Längan och benämndes ursprungligen vara vedhus och visthusbod.
Under en period på 1920-talet kom huset att gå under benämningen Garaget, då det användes för Gårdens bilar samt som lider åt vagnar.
1988 genomfördes en omfattande upprustning samt ombyggnad av Garaget till att bli bostad. Huset hade en ensam takkupa i mitten, vilken gav access till det övre planet. Ytterligare takkupor tillkom och vagnsportarna öppnades för att ge plats till fönster i fasaden. Huset är idag bostad och har i stor utsträckning inretts med tidstypiska detaljer, som hämtats från de omfattande rivningarna av äldre hus i Stockholm. Huset fick därefter namnet Lidret.