Norra Flygeln

Byggnadsår 1754. Norra Flygeln, ett timmerhus i rokokons anda med brutet valmat tak, uppfördes av Anders Plomgren på den rivna 1600-talsflygelns plats. Huset har en stående ytterpanel under sin fasadputs och inreddes ursprungligen för att rymma tre familjer knutna till Gården. Vinden hade en kupa åt söder.
En period under 1850-talet bodde Johan Wiboms sonhustru Augusta Carolina här, inför att hennes änkesäte ”Augustadal” färdigställdes. Ett flertal anställda kom sedan att bebo flygeln fram till 1925. Flygeln fick då en tidstypisk inredning liknande den i Södra Flygeln. Spisar gav plats för kakelugnar, snickerier tillfördes, väggdekorationer målades och förstugan försågs med de kalkstensplattor den enligt brandförsäkringshandlingar en gång haft. En äldre grön barockkakelugn, som anses komma från Stenbocks gamla huvudbyggnad, finns bevarad. Den kakelugnen är återställd efter att ha varit vitmålad i en iver att på ett ekonomiskt sätt modernisera till de under en period mer attraktiva vita ugnarna.
Vindsvåningen har senare inretts med val av tidstypiskt material och kompletterats med ytterligare kupor. Flygeln vilar på imponerande och spännande källarvalv – med all säkerhet från den Stenbockska tiden.