Gamla stallet

Byggnadsår för huset är omkring 1825 och huset ingår i Längan  med ekonomibyggnader, som Wibom rustade efter köpet 1817.
Huset omnämns som Portlider och Stall och hade rymliga spiltor för oxar och hästar i Hufvudsta Gårds tjänst. Husets struktur var intakt men mycket nedgånget ända fram till ombyggnaden 1979, då det totalrenoverades till att bli en modern bostad.
Delar av kullerstensbelagd mark finns kvar och plats har givits för att bevara äldre hästvagnar.