Wiboms väg

Uppförandet av Wiboms väg påbörjades av Solna Stad 1965. Det nya bostadsområdet stod klart 1967. 

Max Wibom senior var på 1920-talet länge ordförande i Solna kommunalstämma. Han påverkade energiskt både utveckling och miljö kring Hufvudsta och sålde samt skänkte mark till olika ändamål.

Utfyllningen av ”Tippen”, nuvarande Solna Centrum, fick dock många mindre populära omnämnanden. Motsägande åsikter framfördes också rörande när, var och av vem vatten, avlopp och el skulle dras. Vägunderhållet var också en ständig källa till kontroverser.

Regelbunden transport till Stockholm hade sedan slutet av 1800-talet skett med ångslup, vilken trafikerade bryggorna kring Ulvsundafjärden med slutstation Tegelbacken. På 1920-talet kom biltrafiken igång på allvar och för att underlätta för boende i Hufvudsta startade Max Wibom 1931 en busslinje Hufvudsta - Karlberg - Stockholm. 

Max Wibom fick efter sin bortgång en gata 1967 uppkallad efter sig - ”Wiboms väg”