Stallbyggnaderna

Stallarnas byggnadsår 1821-26.

De tidigare stallängorna från Plomgren och Horns 1700-tal revs en i taget av Johan Wibom som därefter år 1821 först uppförde den norra Stallängan. Byggnaden är beskriven i handlingarna som "ladugårdslänga av sten för 42 kor”. Senare, först år 1826, tillkom den södra stallängan, vilken är beskriven som "ladugårdslänga av sten avsett för 18 hästar, 6 par oxar samt foderrum”.

Hästarna stod närmast allén och oxarna upp mot backen. För att avskärma djuren i kostallet från varandra användes huggna stenar med skåra för plank. Några av dessa stenar finns idag placerade vid flyglarna på Hufvudsta Gård. En hög mur mot allén med en bred portöppning inhägnar stallgården tillsammans med ett vagnslider mot backen. Vagnslidret revs senare för att ge plats åt det nya Klubbhuset.

Thorsten Wibom hade svin i norra stallet under 1920- och 30-talet. Ardennerhästen Modig, som Åkare Ragnar Andersson hade, finns av Pripps bryggeriet ”uppstoppad” som den sista bryggarhästen i Stockholm. Modig fanns i Södra stallet liksom senare även ett antal får. I samband med att Wibom sålde mark övergick Stallarna 1947 till Solna Stad.

1957 blev Stallarna plats för ridskola. Till det södra Stallet kom först en samling ponnyhästar och senare till det norra ett antal större hästar. Hufvudsta Ridskola blev snart ett begrepp.

1969-70 rustade Solna Stad de kraftigt eftersatta spritputsade vita byggnaderna, som nu fick nytt taktegel och ny puts men med gul nyans. Under 2011-12 anpassades också takhöjden för hästarna till nutidens krav. I det norra Stallet skedde detta genom att höja innertaket och i det södra genom att sänka golvet.

Det nya ridhuset tillkom 1981.