Åldermansvägen & Gelbgjutarevägen

Åldermannen och Gelbgjutaren Johan Wibom hade tillsammans med sin hustru Apollonia ett stort engagemang i Solna församling

Johan Wibom bidrog också till renoveringen av Solna kyrkas torn, dess inredning samt muren kring kyrkogården.

Idag finns två vägar namnsatta till hans minne.