Augustadal

Byggnadsår tidigt 1850-tal. En stenvilla som Augusta Carolina Berlin (änka efter Johan David 1845) byggde som änkesäte åt sig själv. Villan lades då helt nära vattnet och gränsade tätt intill - som det förr uttrycktes - ”Kungsgården Carlbergs Ägor”.  Augusta valde dock att under långa perioder bo på andra ställen hon förvaltade.