Biltvätten

Biltvätten startades 1959 av Max och Monica Wibom och utvecklades vartefter tills den upphörde 1966.

Idén kom upp i samband med att många bilägare valt att rengöra sina bilar längs stranden vid Bergdalsvik. Bilägarna tog då först upp vatten i hinkar från Ulvsundasjön för att tvätta och skölja sina olika fordon.

Wibom hyrde av Domänverket en bit av strandremsan mellan Bergdalsvik och Pumphuset. Elektricitet anlades och gav ström till två grönmålade plåtlådor med pumpar. De besökande kunde då erlägga en krona i automaten och fick därefter tillgång till 20 minuter rinnande vatten. De snart leriga platserna fick senare betongplattor för att underlätta vattenavrinning. Bilägare köade till den kända tvätten, som på platsen expanderade till sex pumpar. Intresset för att tvätta bilar fortsatte även efter mörkrets inbrott, vilket föranledde en investering av kvällsbelysning.

Anläggningen blev mycket välbesökt - såväl dag- som kvällstid!