Lilla Alby

Lilla Alby - Wibom

Ahlby Säteri har, alltsedan det att Gustaf II Adolf 1624 gav det i förläning till Erich Jöransson Tegel, på olika sätt varit länkat till Hufvudsta. Vidare kan historien kort beskrivas;

Anders Plomgren köper 1761 Ahlby och flera andra gårdar. Hufvudsta har han redan köpt 1750.

Claes Fredrik Horn blir 1782 genom ingifte ägare till såväl Hufvudsta som Ahlby.

Johan Wibom köper Ahlby 1816. Han delar upp säteriet i tre delar; Ellenhill (som omgående säljs) samt Stora och Lilla Ahlby. Stora Ahlby tillför han till Hufvudsta som han köper 1817.

Johan Fredric Grewesmühl köper 1817 Lilla Ahlby och har ett kort ägande 1817-29.

Johan Wibom återköper redan 1829 sätesgården Lilla Ahlby (troligen i ett bulvanköp) genom Grewesmühls trädgårdsmästare Loberg. Johan Wibom ger den gamla huvudbyggnaden ytterligare ett våningsplan i empirstil. Vidare pryder huset med den tandlist han även har på Hufvudsta och sätter sin namnskylt i granit över portalen. Invigningen skedde den 31 juli 1833, då den omtalade Ahlby-visan framfördes av hedersgästen Johan Olof Wallin.

Wibom rev de två flyglarna från 1700-talet och tillförde istället imponerande ladugård och stall.

Genom Johans och Apollonia Wiboms dotter Augusta Apollonia och hennes giftermål med Carl Abraham Humble övergår Lilla Ahlby 1854 till släkten Humble.

Efter 1927 följer nya ägare; Sundbybergs Stad övertar 1961, Lennart Ehrenlood köper 2002 Lilla Ahlby.