Händelser

Några årtal som gjort avtryck i historien kan vara intressanta att komma ihåg: 

1792 är kanske det årtal, som fick Gården att hamna i historieböckerna. Hufvudsta Gård var då en av mötesplatserna för konspirationsplanerna mot Kung Gustaf III.