2000

I april år 2000 eldhärjades en äldre fabrikslänga från 1940. Byggnaden brann ner till grunden och branden spred sig även till den närliggande marinahallen från 1974 som också totalförstördes. De materiella skadorna var så omfattande att inget kunde räddas. Ingen person kom till skada.

Marken fick vila i nästan fyra år, innan ett nytt byggprojekt kunde påbörjas. Det nya huset är en betong- och stålkonstruktion med ytterfasad av trä och stod klart för inflyttning 2005. Några av husets detaljer är kopierade från Hufvudsta ”Gamla Slottet”. Inredningen är modern och fyra separata kontorslokaler kan disponeras flexibelt med varandra. Det nya huset fick namnet Sjölängan. Huset har fått mycket beröm för sin design och påkostade detaljer samt hur väl det passar in bland den övriga bebyggelsen. På platsen bredvid Sjölängan finns bygglov för ytterligare ett liknande hus i nästan samma storlek, Gårdshuset.