Greve Johan Peter van Suchtelen

1836

Efter en överenskommelse med den ryske ambassadören i Sverige, Generalen och Greven Johan Peter van Suchtelen, som önskade bo på Hufvudsta Gård, flyttade Johan Wibom den mindre huvudbyggnaden för att 1836 ge plats åt en ny huvudbyggnad, ett Corps-de-logie i rysk-svensk empirestil. Van Suchtelen hann dock aldrig flytta in före sin död.
Den mindre huvudbyggnaden, som hädanefter går under benämningen ”Lilla Hufvudsta”, hade Wibom flyttat till sitt nuvarande läge nordväst om Gården. Sedan Solna Stad 1958 blev ägare av markområdet fick byggnaden en ansenlig upprustning. I förstugans tak finns Stenbockska vapnet från 1600-talet bevarat.