Huvudbyggnaden

Restaurering fasad 2013-2014

1967 var Huvudbyggnadens fasad i ett eftersatt skick. Ett nytt lager cementputs applicerades då med putsslang och fasaden fick en ljusare gul nyans. Snickerier blandades upp med nya färger i grönt och grått. Byggnaden förlorade samtidigt vid renoveringen flera av sina fina utsmyckande fasaddetaljer.   

Ett omfattande restaureringsarbete med att återställa fasaden påbörjades sommaren 2013. Samtliga fönsterluckor och fönsterbågar skickades iväg för restaurering och justering. Originalkulör för snickerier fanns sedan tidigare bevarat och fönsterbågar, karmar och tillhörande fönsterluckor har nu återfått sin ursprungliga bruna färg.

Att återställa byggnaden exteriört kom även att omfatta återplacering av två runda fönster på byggnadens fram- respektive baksida. Samtidigt har alla tidigare förlorade fasaddetaljer återskapats och pryder nu återigen sin rätta plats. Gammalt fasadmaterial bestående av bland annat cement har helt avlägsnats och har med stor arbetsinsats på gammalt vis ersatts med handupplagt kalkbruk. Plåt- och bleckdetaljer har korrigerats till tidsenligt utseende samt målats in i rätta färger. Plåttaket är inte originalet men har nu återfått ursprunglig kulör i rött. Fasaden har idag sin rätta ljusa nyans likt vid tiden då byggnaden stod färdig år 1836.

För ett otränat öga kan man undra varför Huvudbyggnaden idag från 1836 med färger och byggnadskonst inte överensstämmer med de nuvarande Flyglarna från 1750-talet. Kort förklarat så är byggnaderna från olika årtal. Tidigare huvudbyggnad från 1700 talet är flyttad, läs vidare om Lilla Hufvudsta även kallat Gamla Slottet. Flyglarna är idag sprutade med puts och i gul kulör. Under putsen finns kvar originalfasad av trä. Delar av Flyglarna har återfått sin rätta träfasad.