Kung Gustav III

1792

 

Mordet på Kung Gustaf III 

"Var det inte här på Hufvudsta Gård som...?" Frågan är inte helt ovanlig för det var i den södra Flygeln hos familjen Horn som Greve Claes Fredrik Horn, Greve Adolph Ludvig Ribbing och Kaptenen Johan Jacob Ankarström under förvintern 1792 i hemlighet konspirerade mot kungen. I dag känner man till att möten hölls i stora salen. I närliggande rum finns märken efter provskjutning med vapen. Med stor säkerhet skulle de konspirerande herrarna fortfarande kunna känna igen sig, då väggfält, golv, kakelugnar mm. med största noggrannhet återställts till sitt för tiden ursprungliga skick. Attentatet mot kungen skedde under maskeradbalen på Stockholmsoperan den 16 mars 1792. Horn, Ribbing och Ankarström dömdes alla till döden genom halshuggning. Dock mildrades domen mot de båda grevarna, som i stället dömdes till evig landsförvisning. Claes Fredrik Horn fick lämna Hufvudsta och där sin då tvåårige son, som 25 år senare, 1817 sålde Säteriet till Åldermannen Johan Wibohm.