1970

Ett viktigt år var 1970 då bröderna Per-Göran och Max Wibom löste in Hufvudsta Gård från övriga släktmedlemmar. Per-Göran och Max kunde nu tillsammans planera för en omfattande satsning och upprustning av Gårdens byggnader som i några fall var i ett eftersatt skick. Upprustning och förändring kom att ge renoverade lokaler och bostäder för uthyrning, vilket blev till grund för den ekonomiska förvaltningen av Hufvudsta Gård.