Marinan

Området kring byggnaden Ljuddämparen var under senare delen av 60-talet en plats för marin verksamhet. Arne Larsson Marin hade på platsen försäljning, service och upptagning av fritidsbåtar samt pontonbryggor för båtar vid stranden av Ulvsundasjön.

Ett ökat intresse för fritidsbåtar i Sverige medförde att när området kring Ljuddämparen och Bränneriet städades upp sökte Gården bygglov för en ny byggnad vinkelrätt upp från Ljuddämparen. Det nya huset invigdes 1976 och kom därefter att kallas Marinan. Stranden fick en kaj, båtslip samt en modernare och utvidgad brygganläggning. Samtidigt fick Solna stad anlägga en strandpromenad, vilken delvis kom att bli en påbyggnad av den gamla strandlinjen.

Marinan nyinreddes 1990 och byggnaden i korrugerad plåt fick samtidigt ett nytt utseende. Takvinkeln justerades och taket fick rött tegel. Fasaden bekläddes med stående träpanel. Arne Larsson Marin var stor försäljare av svenska båtmärket Ockelbo och båtmotorn Yamaha. Försäljning av större båtmärken som Finnsailer samt StarCraft var också känt.

Marin AB Arne Larsson lämnade Hufvudsta omkring 1990 och flyttade då delvis till Pampas Marina. Byggnaden Marinan blev därefter en av Stockholms största inomhusstudios för foto och film.  

År 2000 ödelades Marinan och Ljuddämparen i en våldsam brand. På platsen för Ljuddämparen uppfördes 2006 en ny kontorsbyggnad, vilken fick namnet Sjölängan.