Ljuddämpar'n

Under 40-talet uppfördes en fabrikslänga utefter stranden intill Bränneriet. Platsen var avskärmad med plank och på gårdsplanen innanför förekom från början en fabrikation av småhus, vilka fraktades med pråmar till beställare i Stockholmstrakten.

Mest känd blev byggnaden senare då en firma som tillverkade ljuddämpare till motorcyklar flyttade in. Platsen blev populär för "knuttar" vilka också gav den dess namn, Ljuddämpar'n.

I Byggnaden fanns under en lång tid Gårdens smed som bland annat var uppfinnare och tillverkade tekniska tillverkningsmaskiner. Byggnaden delades senare med Arne Larsson Marin fram till branden den 28 april 2000.

På platsen för Ljuddämpar'n uppfördes 2006 byggnaden Sjölängan.