Konsulatet

Byggnadsår 1867. Konsulatet kom efter den stora försäljningen 1947 att övergå i Solna stads ägo och revs på våren 1966. Huset, som hela tiden tjänat som bostad, var panelat på liggande timmer, mycket välbyggt och vid rivningen i gott skick, anses ha köpts från en utställning där det stått som ”paviljong”. Namnet ”Konsulatet” härrör från att Albert Gottfrid Mau, Dansk visekonsul, hyrde där en längre tid. Två blodlönnar, som planterats framför huset står ännu kvar.