Århundraden - olika namn på Hufvudsta

1300-talets början HUDHASTUM  

1356   HUDASTUM  (tidningsprotokoll från ”Danarö”, nuvarande Danderyd)

1415   HUDHASTA   (”räfstetingsbrev” i mål mellan Kung Erik och Drottning Margareta

                                  vis à vis Tord Bonde och Ture Bengtsson)

1629   HWFFDESTADH  (ägarbevis, Erick Jöransson)

1754   HUFWUDSTA  (karta, Anders Plomgren)

1817   HUWUDSTA  (karta, Johan Wibom)

1900-  HUFVUDSTA (karta Hufvudsta och Stora ALBY)