Johan Peter van Suchtelen

1800-talet

Hufvudsta Säteri förvärvades 1817 av Gelbgjutareåldermannen Johan Wibom. Han inledde en omfattande upprustning av Gården med tillhörande byggnader och bosatte sig i den Södra flygeln.

Efter överenskommelse med den ryske ambassadören i Sverige, Generalen och Greven Johan Peter van Suchtelen, som önskade bo på Hufvudsta Gård, flyttades den mindre huvudbyggnaden för att 1836 ge plats åt ett ny Corps-de-logie i rysk-svensk empirestil. Van Suchtelen hann dock aldrig flytta in före sin död. Den mindre huvudbyggnaden, som först kallades Lilla Hufvudsta och numera går under benämningen ”Gamla Slottet”, hade Wibom flyttat till sitt nuvarande läge nordväst om Gården. Sedan Solna Stad 1958 blev ägare av markområdet fick byggnaden en ansenlig upprustning. I förstugans tak finns det Stenbockska vapnet från 1600-talet bevarat. Hufvudsta Gård har sedan 1817 ägts av Wibom.