Karta från 1900

1900-talet

De omfattande markarealer som tillhörde Hufvudsta Gård har under århundradena genom olika överenskommelser minskat. Efter det att Lilla och Stora Ahlby ej längre kom att tillhöra Hufvudsta Gård var markområdet trots det av betydande storlek. Kartan från 1900 visar det som då ännu tillhörde Gården. Fler avstyckningar följde men så sent som på 1940-talet fanns ändå stora marker kvar av det, som skulle komma att bli Solna Stad. 1947 såldes större delen av markområdet till AB Valvet. Därmed friköptes mängden delägare och huvudgården med närliggande mark kunde samtidigt återköpas av bröderna Bertil och Thorsten Wibom. Ett nästa friköp skedde 1970 då sönerna till Thorsten Wibom, Per-Göran och Max blev ägare till Hufvudsta Gård. Den senaste avstyckningen av mark kom att bli det mindre markområdet som idag är Huvudstabadet. Gården som då var i eftersatt skick rustades upp av Per-Göran Wibom mellan åren 1974-1994. Uthyrning av lokaler och bostäder blev början på en lönsam utveckling av Hufvudsta Gård.