1600-talet

En av 1600-talets tidigaste ägare till Hufvudsta var Erik Jöransson Tegel - son till Erik XIV:s rådgivare Jöran Persson.  Tegel hade fått egendomen i förläning av Karl IX. Riksamiralen Greve Gustaf Otto Stenbock förvärvade Hufvudsta 1651 och uppförde ett första Corps-de-logie på Gårdens nuvarande plats. Detta Stenbocks Corps-de-logie, avbildat av Gripenhielm från sjösidan, var ett pampigt gulmålat träslott med valmat sadeltak. En stor dubbeltrappa i trä anlades utefter den branta klippan ner mot den stensatta kajen. Två mindre flyglar fanns också. En ansenlig barock-trädgård tillkom liksom den lindallé, som än idag har samma sträckning - Hufvudsta Allé.