Stenar

Gravsten. Gravstenen tjänstgjorde som ”bro” över ett dike och ”bärgades” hem till huvudgården år 1947. Stenen är nu placerad mot Södra Flygelns norra gavel. Inskriptionen lyder: Sven Hellberg och Maria Henningsdotter 1753.