Stenmöbel

Ansenligt tung ”möbelgrupp” placerad i parken bestående av soffa och bord. Gruppen är tillverkad i Hufvudstagranit och tillkom under Gustaf Wiboms tid 1831-1881. Möbelgruppen var en gåva till hustrun Olga på 1870-talet då det fanns flera stenbrott kring Hufvudsta. Udden intill ut i Ulfsundasjön var tidigare en friliggande holme och kallades Olgas holme. Idag är udden införlivad med strandpromenaden.