Personer

Hufvudsta Gård har bebotts av flera personer som engagerat sig i Gårdens samt dess omgivning. Byggnader har förändrats på olika sätt. Någon har flyttas och nya har tillkommit. Markområden och omgivningar har fått nya namn,  utseenden och användningsområden.