Hemsidan

Hemsidan om Hufvudsta Gård är framtagen av Wibom och hoppas ge besökare svar på frågor och att läsa om Gårdens historia. Uppdateringar av information och ”menyträd” sker löpande. Aktuell webbplatsversion (längst ner på sidan) visar med månad/år då senaste uppdatering av information tillkommit. Hemsidan stöder HTML5 för rörlig bildinformation.

Bilder på hemsidan är från eget arkiv, mestadels fotograferat av Wibom och Sture Lindvall. Filmer är eget framtagna samt hämtade från riksarkiv och publiserade med webbportalen Youtube. Sommar och vinterbilder växlar med automatik efter årstid.

Historia om Gården, personer, händelser samt släkt är hämtat från egensparad dokumentation. Renoveringar av fasader, val av färger färger mm. är framtaget från original samt sparad dokumentation. Källor är citerade på plats vid textinformationen.