Verksamhet

Hufvudsta Gård med mark är indelat i två fastigheter, HUVUDSTA GÅRD 1 samt BRÄNNERIET 1. Dessa fastigheter ägs av Wibom.
För att kontinuerligt hantera skötsel och underhåll av fastigheterna har ägarna upplåtit åt Hufvudsta Gård AB (556067 - 4193) att förvalta byggnadsbeståndet samt att sköta driften av detta. I driften ingår bland annat att bedriva uthyrning av kontorslokaler och bostäder. Johan Wibom är verkställande direktör för Hufvudsta Gård AB.

Det finns för närvarande ett 20-tal kontorslokaler med ytor från 50 till 900 kvm och tillsammans arbetar här ca 100 personer. Vidare finns det sju bostäder varav fyra bebos av Wibom.
Förutom att bistå befintliga hyresgäster med fastighetsförvaltning är verksamheten ständigt engagerad med renovering och upprustning av Gårdens byggnader. Att återställa till ursprungligt skick och samtidigt möta ett modernt utnyttjande kräver varsam hantering och ett passionerat intresse.
Inom fastigheternas markområden finns pågående bygglovsärenden med syfte att kunna återuppföra och nyproducera tidstypiska byggnader.