Hyresvärd

Johan Wibom, hyresvärd och ansvarig för Hufvudsta Gård 

e-post:  johan.wibom@huvudstagard.se

telefon: 08-273536

Hufvudsta Gård innefattar fastigheterna HUVUDSTA GÅRD 1 samt BRÄNNERIET 1. Dessa ägs av Hufvudsta Gård Intresenter (Wibom), vilka har upplåtit åt Hufvudsta Gård AB (556067 - 4193) att förvalta byggnadsbeståndet samt att sköta driften av detta. I driften ingår bland annat att bedriva uthyrning av kontorslokaler och bostäder. Johan Wibom är VD för Hufuvdsta Gård AB