Historia

Här finns att läsa om Gårdens intressanta och spännande historia uppdelat i epoker, årtal, händelser mm.
1792 är kanske det årtal, som fick Hufvudsta Gård att hamna i historieböckerna, då Gården var en av mötesplatserna för konspirationsplanerna mot Kung Gustaf III. Fler händelser och mer detaljerad information kommer löpande att föras in på hemsidan.