Thorsten Gustaf Wibom

Thorsten Gustaf Wibom 1896 - 1961

Thorsten Wibom, som liksom sin far utbildats till agronom, övertog Gårdens förvaltning 1939. Äldre brodern Bertil hade blivit officer och bosatte sig i Stockholm.
Thorsten gifte sig 1925 med Brita Johansson och bodde i den Norra Flygeln. De fick sönerna Per-Göran 1926 och Max 1930.
Thorsten drev vidare isupptagningen på Ulvsundasjö och startade en grisuppfödning i en av stallängorna. Svinpesten satte senare stopp för verksamheten. Till kvarvarande ”stadens åkare” uthyrdes boxar för draghästar.
Ragnar Anderssons häst ”Modig” var den sista ardennern, som lämnade Gården men ”gick in i ett nästa liv” som uppstoppad på Pripps Bryggerier.

Under 1900-talets mitt revs flera av de privata sommarvillorna vid vattnet mellan Lilla Hufvudsta och Biddlesberg. Thorsten initierade då en tippning för en körväg längs stranden fram till Stockholmstvätten. Tvätten hade tidigare endast kunnat nås över bergen upp mot Solna. 
 
Markområdena kring Hufvudsta var fortfarande stora och delägarantalet uppgick till c:a 50 personer. 1947 genomfördes en större försäljning till Enskilda Bankens Fastighets AB Valvet. Därigenom kunde de två bröderna nu bli ensamma delägare till Hufvudsta Gård. Solna som fått stadsprivilegier 1943 kunde fortsätta en viktig stadsplanering.
Stallbyggnaderna ingick i den försålda delen men Thorsten kunde hyra tillbaka dessa av staden och därmed sörja för att de fick fortsätta att hysa djur. Thorsten hade flera förtroendeuppdrag inom Solna bl.a. som ledamot inom Kyrkorådet samt var sedan 1939 nämndeman och fick senare hederstiteln häradsdomare. Gårdens intäkter bestod den senaste tiden mestadels av arrenden och hyror av små lokaler och omoderna bostäder.

En alltför tidig död kom 1961 och därefter tog hans änka Brita över skötseln under ett tiotalet år innan äldste sonen Per-Göran tog över.