Per-Göran Wibom

Per-Göran Wibom 1926 - 2006

Per-Göran Wibom föddes på Hufvudsta Gård 1926 och uppväxttiden på Gården kom att prägla hans liv. Per-Göran tog en fil.kand. i kemi, botanik och genetik. Under studietiden fick han 1952 ett större stipendium som gav honom möjlighet att under ett år studera botanik i Ecuador, Peru och på Galapagosöarna. Under vistelsen i Peru väcktes Per-Görans intresse för lamadjur och hans senare introducering av lamadjur på Hufvudsta kom att bli mycket uppskattad.

1955 gifte sig Per-Göran med Kerstin Holmer och fick sonen Peter 1961. Under flera år arbetade Per-Göran inom läkemedelsindustrin, först på Ciba Geigy och senare på Kabi Vitrum. 

Per-Görans stora dröm var dock att få rusta Gården som var i ett eftersatt skick. Intresset för lamadjur bestod och 1968 införskaffades lamorna Pedro och Maria. Lamafamiljen blev till stor glädje och utökades vartefter med ca 15 kalvar eller ”lameller” som Per-Göran kallade dem.

1973 ingick Per-Göran sitt andra äktenskap med Inga Thorslund. Tillsammans fick de barnen Patrik 1973 och Susanne 1975.

1970 var ett viktigt år, då Per-Göran och hans yngre bror Max löste in Hufvudsta Gård från övriga släktmedlemmar. Per-Göran kunde snart förverkliga sin dröm och helt ägna sig åt Gården och dess upprustning. Fokus lades vid att med varsam hand renovera och rusta byggnader till ett nytt liv med nya funktioner. Detta gav behövliga intäkter till förvaltningen. Kommunalt vatten och avlopp hade tillkommit och fjärrvärme drogs fram till några av husen.

Per-Göran inredde nu det tomma övre planet i sin Norra Flygel. Huvudbyggnaden liksom Statarbostaden och byggnaderna Bränneriet, Gamla Stallet, Lidret, Bageriet och Wagnshuset i ”Längan” rustades. De hade eftersatt underhåll och stod delvis tomma. Här fanns allt från jordlager, verkstäder och mindre bostäder. Även nya byggnader tillkom då Per-Göran 1975 verkställde arbetet att bygga en marina på Gården. Marinan blev välkänd och drevs av Arne och Åke Larsson. Efter en avstyckning av mark till Solna anlades senare Huvudstabadet.

Hufvudsta Gård uppfattades tidigare ligga långt från Stockholms centrum men i samband med den stora upprustningen lyckades Per-Göran få många nya hyresgäster till Gården. Detta blev början på en lönsam utveckling. Uthyrning av lokaler och bostäder är än idag huvudintäkten och utgör möjligheten för att Hufvudsta Gårds kulturarv ska kunna förvaltas vidare och finnas kvar i släkten Wibom.

1996 överlämnade Per-Göran driften av Gården till brodern Max son Johan Wibom.

Efter en lång sjukdomstid dog Per-Göran Wibom hemma på Hufvudsta Gård i Norra Flygeln den 28 april 2006.