Johan Gustaf Wibom 1779 - 1841

Johan Wiboms namnteckning. Mortel med stöt från Gelbgjutarvekstaden.

Johan Wibom (1779-1841) köpte Hufvudsta våren 1817 av Familjen Horn. Hela godskomplexet utgjordes därmed av Lilla och Stora Ahlby - vilka faktiskt redan inköpts 1916 - samt Hufvudsta. Sundbybergs gård ägde JW sedan 1815. (JW var också redan 1810 i mantalslängd för Jakobs församling taxerad för inkomst ”av lantegendom” med 100 riksdaler). 

Den 19 maj 1817 erhölls lagfarten på Hufvudsta och 1818 bosätter sig JW i den av Claes Fredrik Horn tidigare nyttjade Södra Flygeln. Herrgårdsbyggnaderna var i gott skick till skillnad från ekonomibyggnaderna, som dock iståndsattes eller nyuppfördes mellan 1818 och 1826.
 
Redan den 18 maj 1817 valdes JW till ledamot av Solna församlings kyrkoråd. Relativt omgående upplät JW s.k. gråstuga för att ”däri hysa och försörja fattiga i församlingen”. 
JW bidrog också till renoveringen av Solna kyrkas torn, av diverse kyrkoinredning samt av den förfallna kyrkogårdsmuren. 
1831 upplät JW Stora Ahlbys övre våningsplan att ”nyttjas som sjukhus i församlingen” och 1833 erhöll Solna socken sin första skola genom gåvobrev av JW. (Utdrag ur många fina tackbrev från Solna församling finns bevarade)
JW kom framöver att inneha många förtroendeuppdrag. 
Första giftermålet var med Anna Christina Lind 1805, med vilken han fick sonen Johan David 1808 och - efter hennes död 1829 – med systern Apollonia Lind 1832och de hade fått dottern Augusta Apollonia samma år. 

Om Johan Wiboms tidigare år: 1794 omnämns JW som lärling 15 år gammal hos gjelbgjutareåldermannen Johan Fredrik Reiffs änka Christina Haupt (syster till Georg Haupt) 1801 omnämns JW som gesäll och ”nyttjar tobak” (tobaksbruket var skattebelagt!) 1805 fick JW sitt Burskap, dvs. ”rätt att bedriva handel” som gelbgjutare (hantverkare som gjuter föremål i mässing). Verksamheten var förlagd i Jakobs församling i Stockholm.
1809 blev JW Gelbgjutareålderman i Stockholm, dvs. vald äldste att företräda sitt skrå - eller yrkesgrupp i huvudstaden och1815 utnämndes JW av Kung Carl XIII till ”Cornett för Stockholms borgerskaps kavallerikår” – Borgarrytteriet.

Gelbgjutarverkstaden, där Johan Wibom som mästare och ålderman lär ha haft upp till 5 gesäller och fyra lärlingar var tydligen lönsam. Först berodde detta på ”kronoleveranser” av föremål som svärdsfästen, gevärsbeslag, emblem och uniformsknappar till 1808-1809 års ryska och danska krig. Senare beställdes t.ex. den 8 juli 1811 från Kungl. Maj:t  ”reparation av 700 st. huggare med mässing fästen och baljor…” och så sent som den 22 maj 1815 inkom en beställning av ”3.200 st. gula gevärsremmar”. 

JW avled på Hufvudsta 61 år gammal och vilar i sitt mausoleum på Solna Kyrkogård. I det utförliga testamentet finns bl.a. djuren på Hufvudsta och Stora Alby upptagna till ”13 hästar, 5 par dragoxar, 44 kor, 7 större och 11 mindre svin samt 1 tupp och 20 höns”. På Lilla Alby fanns 12 kor. En ansenlig besättning kan tyckas. 
Lilla Alby kom nu att skiljas från Hufvudsta då det testamenterats till dottern Augusta, som 1854 skulle gifta sig Humble.