Johan David Wibom

Johan David Wibom 1808 - 1845

Johan David föddes 1808 i Jakobs församling, där fadern Johan Gustaf innan tiden på Hufvudsta var gelbgjutare, och utbildades till kadett vid Karlberg. Johan David gifte sig 1830 med Augusta Carolina Berlin, dotter till slottsträdgårdsmästaren och ekonomidirektören vid Karlbergs Slott, Gustaf Adolph Berlin. Såväl friarbrev som bröllopstal finns bevarade. Johan David var liksom sin far aktiv i ”sundhetsnämnden för Hufvudsta rote”, han var mycket jaktintresserad och han hade i ”öppet brev” från Carl XIV Johan den 14 april 1835 fått hederstiteln hovkamrerare. 1834 införskaffades Brollsta Säteri, som beboddes en kortare tid, innan Johan David med hustru Augusta och enda barnet, sonen Johan Gustaf, född 1831, övertog och bosatte sig på familjens Lilla Alby Säteri.
1835 hade den ”manuella” brytningen av Hufvudstagraniten kommit igång och Johan David lär ha fått tillstånd av styrelsen för Långvårdsanstalten att ”begagna sig av kunniga fångar”. Villkoren var att förutom mat även betala 6 shilling banco för varje man samt 1 shilling till tobak!
På Hufvudsta utökades under 1840-talet också brännerihanteringen, som var utarrenderad, med en ”sjöbrygga samt ytterligare 2 magasin”.
1842 övertogs ägandet av hela Brollsta frälsesäteri samt av Ramsta m.fl. ägor i Garns och Kårsta socknar.  Johan David var alltsedan 1841 kyrkoråd i Solna och hade då fortfarande sin befattning som kyrkvärd. Han dog 1845 på Lilla Alby endast 37 år gammal.
Johan Davids insatser på just Hufvudsta var nog inte så betydande, eftersom såväl Brollsta som Lilla Alby krävde sitt och huvudgården sköttes med intresse och kunskap av fadern Johan Gustafs änka Apollonia. Som parentes kan nämnas Apollonias fortsatta engagemang i Solna fattigvård och Kyrka och att den till Kyrkan så efterlängtade värmeledningen tack vare henne kunde installeras.